Kytky
 

TERVETULOA

Yhdistys

Yhteiskunnallinen työ kirkossa

Oudot ilmiöt, heikot signaalit

Ajankohtaista

Kirkko kauppakeskuksessa

Artikkeleita ja puheenvuoroja

Yhdessä koettua

Yhteystiedot

LinkitYhteiskunnallinen työ

Tavoite:

 • tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun luterilaiseen sosiaalietiikkaan ja kirkkojen väliseen keskusteluun perustuvia näkemyksiä
 • tukea seurakuntia yhteiskunnallisen vastuun kantamisessa
 • laajentaa kirkon huomiota työelämän ja ympäristön kysymyksiin
 • Työote:

 • ihmisen ja luomakunnan arvon kunnioittaminen
 • ihmisten kanssa tekeminen
 • ryhmien kanssa toimiminen
 • hiljaisten äänien vahvistaminen
 • Sosiaalieettiseen keskusteluun osallistuminen

  Tapahtuu monin keinoin. Perinteisin tapa on ollut koota asiantuntijaryhmiä, laatia raportteja ja pitää seminaareja. Teemat ovat vaihdelleet ajankohdan mukaan:

 • työ, työttömyys, ihmisarvo, hyvä työ
 • oikeudenmukaisuus, rauha ja luomakunnan eheys (ORLE)
 • inhimillisempi yhteiskunta
 • yritysetiikka
 • kestävä kehitys ja kestävät yhteisöt
 • perhekysymykset
 • elämäntapa
 • globalisaatiokeskustelu
 • asuminen
 • maaseutu
 • demokratian laajeneminen
 • Yhä useammin sosiaalieettistä keskustelua käydään nykyisin kansanliikkeissä. Samaa asiaan syttyneet ihmiset tulevat yhteen, verkostoituvat, alkavat kokoontua ja toimia. Tällaisia kansanliikkeitä ovat mm. Helsingissä ja Vantaalla toimivat Pro Kuntapalvelut –liikkeet, jotka seuraavat kaupungin budjettia peruspalvelujen saatavuuden näkökulmasta. Perinteiset seminaarit korvataan kansanliikkiessä usein esim. Asukkaiden budjettiriihillä, yleisötilaisuuksilla, joissa kaupungin valtuustoryhmien edustajat ja asukasryhmien edustajat keskustelevat budjetista ja peruspalvelujen tilanteesta ja priorisoinnista.

  Yhdyskuntatyö

  Yhdyskuntatyön avulla tuetaan asukkaiden omaehtoista toimintaa jokapäiväisen elämänsä ja asuinalueensa parantamiseksi. Keskeisenä tavoitteena ja keinona on vuorovaikutuksen lisääminen asukkaiden kesken.

  Yhdyskuntatyötä tarvitaan erityisesti uusissa lähiöissä ja kuihtuvissa kylissä.

  Kirkko ja yhteiskunta -seminaari

  on yhteiskunnallisen työn laaja koulutus, jolla on juuret 1950-luvulle asti. Nykyisin se on 20 opintoviikon mittainen kokonaisuus. Neljän seminaariviikon, kuuden viikon työharjoittelun, vierailujen, kirjallisuuden ja seurakuntaharjoittelun avulla perehdytään yhteiskunnan rakenteisiin, sosiaalietiikkaan ja kirkon yhteiskunnallisen työn menetelmiin.

  Koulutuksen ydin on kuuden viikon työskentely duunarina, lattiatason työntekijänä teollisuudessa tai jossakin muussa oman paikkakunnan työpaikassa. Näin halutaan työntekijöille antaa omakohtainen kokemus työntekijän näkökulmaan.

  Yhdessä maailmassa

  Tietoisuus yhdessä maailmassa elämisestä on lävistänyt yhteiskunnallista ajattelua. Siitä kumpuaa vastuu ja huoli kehitysmaista, maailmantalouden rakenteista ja maapalloistumisen kielteisistä seurauksista. Yhteiskunnallinen työ on liittynyt Kirkkojen kansainväliseen vastuuviikkoon alusta lähtien. Ihmisoikeuskysymykset sekä rauhan ja oikeudenmukaisuuden edistäminen ovat keskeisiä teemoja kirkon ja kirkkojen välisessä toiminnassa.

  Yhteiskunnallinen työ verkottuu Euroopan kirkkojen teollisuus-, kaupunki- ja maaseututyön kontaktiryhmään (ECG), Työ ja talous- verkoon (WEN), Euroopan kirkkojen konferenssin kirkko ja yhteiskunta -komissioon (CSC) sekä muihin ekumeenisiin järjestöihin.

  Yhteystietoja

  Kirkkohallitus, Diakonia ja yhteiskuntatyö (KDY)

 • Yhteiskunnallisten kysymysten sihteeri Marja Kantanen, puhelin 09-1802 310,
 • Yhteiskuntatyön sihteeri Ilkka Sipiläinen, puhelin 09-1802 308,
 • Toimistosihteeri Marita Salomaa, puhelin 09-1802 309.
 • Oman paikkakunnan yhteiskuntatyön tekijöiden yhteistietoja voi tiedustella paikallisseurakunnasta tai KDY:sta